bằng b

bằng b

Thiếu bằng B, HLV Mai Đức Chung mất “ghế”【bằng b】:HLV Mai Đức Chung phải học để lấy bằng B HLV do LĐ