Từ Terry đến Mount: Các học viên ưu tú nhất của lò đào tạo Chelsea đã trưởng thành thế nào?

Từ Terry đến Mount: Các học viên ưu tú nhất của lò đào tạo Chelsea đã trưởng thành thế nào?

Chelsea là một trong những đội bóng Anh thành công nhất vào thế kỷ XXI. Những thành tựu đội bóng này