canh than

canh than

Ronaldo lâm cảnh “thân bại danh liệt”?【canh than】:Tháng 6-2009, chỉ một ngày sau khi ký kết hợp đồng