XLEvôđịchgiảiFutsalCitibankmởrộng2017

Với mục tiêu giao lưu, mở rộng mối liên kết với lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng Citibank Việt Nam đã tổ chức giải giao hữu futsal mở rộng 2017, diễn ra vào hai ngày 13-14/05, tại khu thể thao phức hợp SSA, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.