CầuthủGiaViệttáihiệnsiêuphẩmvôlêcủaRooney

Với pha tung người vô lê đẹp mắt, cầu thủ Gia Việt đã tái hiện siêu phẩm ngả bàn đèn tuyệt hảo của Rooney ở vòng 5 HPL.