king cup

king cup

Sau King’s Cup, tuyển Việt Nam xếp hạng ra sao trước vòng loại World Cup?【king cup】:Do chỉ chịu thua