Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng là Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng là Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Uỷ ban Olympic Việt Na