Nhật Bản không thay đổi kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020

Nhật Bản không thay đổi kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020

Các chuyên gia Nhật Bản nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ không bùng phát mạnh do đó kế hoạch tổ chức