Wu Lei: Tôi cảm thấy rằng Permainan Judi Bola thoải mái hơn sau khi quay trở lại đội tuyển quốc gia trong giải đấu cao độ cao

Wu Lei: Sau khi quay trở lại đội tuyển quốc gia trong Liên đoàn High -rthythmic, nó cảm thấy dễ dàng hơn [Permainan Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 8nói rằng anh ấy tin rằng anh ấy có thể nhận được nhiều hơn ở La Liga