phelps

phelps

Giành HCV Olympic thứ 23, Phelps đi vào lịch sử【phelps】:15 phút trước khi Michael Phelps và đội bơi