Thanh Niên Hà Nội: Gìn giữ bản sắc cho bóng đá Thủ đô

Thanh Niên Hà Nội: Gìn giữ bản sắc cho bóng đá Thủ đô

Muốn lưu giữ phần nào đó cái hồn của Công an Hà Nội nức tiếng ngày nào, đội Thanh Niên Hà Nội đang được giới bóng đá phong trào Hà Nội ví là người giữ lửa, bản sắc của những đội bóng thủ đô quái kiệt ngày nào.