ThủmônNguyênMạnhtổchứcgiảiphủitạiquênhà

Muốn đóng góp vào sự phát triển của bóng đá quê hương, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã có ý tưởng đầy táo bạo khi cùng những người anh, người bạn đồng hương cùng xây dựng, tổ chức nên giải bóng đá phong trào tại miền quê Đô Lương (Nghệ An)